Contestants

 • No.1

  May Li

 • No.2

  Alice Lin

 • No.3

  Maggie Lee

 • No.4

  Angela Wei

 • No.5

  Nicole Chu

 • No.6

  Sarah Xu

 • No.7

  Rachel He

 • No.8

  Lily Jin

 • No.9

  Larina Zhou

 • No.10

  Ryea Jin